Umuzykalnienie i rytmika

Przedszkolaki uczestniczą w zabawach muzyczno – ruchowych i ćwiczeniach rytmicznych rozwijających poczucie rytmu, harmonię ruchów, koordynacje ruchową, kształtujące poczucie równowagi.
 
rytmika
 
Ćwiczą głos, słuch i pamięć poprzez zabawy i zagadki muzyczne, śpiewanie piosenek, bajki muzyczne, aktywne słuchanie różnorodnej muzyki (klasycznej, ludowej, dziecięcej, współczesnej). Grają na instrumentach perkusyjnych.