Nasze metody

Metoda wszechstronnego rozwoju poprzez budowanie poczucia własnej wartości, kompetencji : uczenie się poprzez odkrywanie
oparta na nowoczesnych koncepcjach amerykańskich psychologów rozwojowych

Rozwijamy inteligencję emocjonalną i społeczną

Wychowujemy dziecko na kompetentnego, pewnego własnej wartości człowieka zadowolonego z życia.


Dzieciństwo jest kluczowym okresem dla rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Dzieci bardzo wrażliwe, niespokojne, nerwowe, impulsywne, łatwo wpadające w złość uczymy panowania nad emocjami, adekwatnego wyrażania emocji, zmiany emocji w motywację do nauki i działania.

Od inteligencji emocjonalnej zależy dobre wykorzystanie potencjału intelektualnego dziecka.

Osoby o dobrze rozwiniętych umiejętnościach emocjonalnych są, według amerykańskich badań, bardziej zadowolone z życia i działają skuteczniej, zdobywają lepsze wykształcenie i pracę

Rozwijamy kompetencje społeczne zapewniające popularność, przyjaźń, role przywódcze, otwartość

Dzięki naszemu programowi dzieci umieją sobie poradzić z trudnymi sytuacjami rodzinnymi (jak rozwód rodziców, choroba babci czy dziadka, wyjazd rodzica do pracy zagranicę lub do innego miasta czy pojawienie się młodszego rodzeństwa) lub później różne problemy szkolne. Rozwijamy potencjał emocjonalny i społeczny dziecka na całe życie.
Poczucie własnej wartości i zdolności społeczne i emocjonalne są filarami przyszłego sukcesu dziecka.

W jaki sposób to osiągamy: za pomocą amerykańskich programów do rozwoju własnej wartości i umiejętności społecznych opracowanych przez psychologów dziecięcych. Prowadzimy specjalne zajęcia i ukierunkowane zabawy grupowe i indywidualne. Zajęcia są ciekawe i przyjemne dla dzieci.

Wykorzystujemy autorsko zaadaptowane przetłumaczone programy:

Stop & Think,

Self-esteem games,

Think good feel good programme,

Activities that build self estrem, teamwork, communication, coping skills

Social skills curriculum

Dziecko uczy się:

– wchodzenia w nowe sytuacje społeczne (nowa grupa dzieci, pójście do szkoły, itp.) z pewnością i otwartością, bez niepokoju

– rozwija i ćwiczy repertuar umiejętności społecznych

– nawiązywania i utrzymywania przyjaźni

– sposobów rozwiązywania problemów między rówieśnikami, zwracania się o pomoc

– współpracy w grupie

– strategii rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami

– rozumienia konsekwencji swojego działania

– przeciwdziałania agresji rówieśniczej, z która może spotkać się w późniejszym życiu

– stosowania asertywnych technik komunikacji

Dziecko postrzega pozytywnie siebie, ponieważ zna swoje osiągnięcia (podkreślamy je) i umiejętności (pokazujemy mu, co potrafi).

Potrafi rozpoznawać, nazywać i kontrolować emocje. Wie jak rozładować złość w sposób społecznie akceptowalny, nie czyniąc nikomu krzywdy. Wie jak przeżyć i opanować smutek, jak pogodzić się ze stratą, niepowodzeniem, nie rozpamiętywać ich tylko iść naprzód. Potrafią zmotywować się do działania, wytrwałego wysiłku przy wykonywaniu trudnych lub żmudnych zadań szkolnych (kreślenie szlaczków, pisanie, zdania matematyczne, itp.)

Zdolności dzieci wykraczają poza opanowanie rysowania, wypowiadania się, pisania, liczenia, czytania, czego uczy większość przedszkoli. Pomagamy dzieciom rozwijać pełna skalę uzdolnień takich jak zdolności społeczne, emocjonalne, artystyczne, logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów, muzyczne, wizualno-przestrzenne, kinestetyczne – koordynacji ruchowej

Zdolności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów uczymy w działaniu. Nie podajemy dzieciom gotowych rozwiązań, nie uczymy na pamięć. Wspomagamy dzieci w dążeniu do samodzielnego rozwiązywania problemów, podpowiadamy, wskazujemy narzędzia i sposoby, wspólnie z dziećmi przeprowadzamy eksperymenty przyrodnicze, chemiczne i fizyczne. Rozwiązujemy zagadki, łamigłówki, gramy w gry logiczne. Ważymy, mierzymy, porównujemy, szacujemy. Wspieramy zadawanie pytań i dążenie do poznania zasad działania i przyczyn. W codziennych działaniach wskazujemy przyczyny i skutki.

Zdolności werbalnych uczymy poprzez codzienne zajęcia wspomagające rozwój mowy pod kierunkiem logopedy. Wzbogacamy słownictwo. Gramy w gry słowne, opowiadamy historyjki wspólnie z dziećmi. Rozpoznajemy dźwięki i rytmy w zabawach muzyczno – rytmicznych. Już maluszki poznają angielski w codziennych zabawach. Mogą też zapoznać się z hiszpańskim. Dwa języki obce poznane w dzieciństwie stanowią bazę do opanowania różnych języków obcych później. Prowadzimy zajęcia teatralne.

Zdolności muzyczne rozwijamy poprzez codzienne zabawy rytmiczne, zajęcia umuzykalniające, granie na instrumentach, koncerty muzyczne, taniec, śpiewanie piosenek.

Zdolności wizualno-przestrzenne rozwijamy poprzez różnorodne zajęcia plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy klockami, układankami i puzzlami.

Zdolności kinestetyczne rozwijamy poprzez Ruch Rozwijający W. Sherborne i liczne zajęcia gimnastyczne i sportowe