Ruch Rozwijający W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego opracowana przez Weronikę Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka , szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy.
 
ruch rozwijający W.Sherborne
 
Cotygodniowe zajęcia ruchowe rozwijające świadomość własnego ciała, kształtujące umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, dzielenia przestrzeni z innymi osobami, budujące i wzmacniające zaufanie do siebie i innych, poczucie bezpieczeństwa w grupie, pewność siebie oraz kreatywne wyrażanie siebie przez ruch. Uczą współdziałania w grupie, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Usprawniają również kondycję i możliwości ruchowe przedszkolaków. Pozwalają wykorzystać nagromadzoną energię i wyzwalają wiele radości i śmiechu.