Plastyka

Rozwijamy kreatywność i twórczą wyobraźnię Małych Artystów. Zapoznajemy ich z różnymi technikami plastycznymi: malowanie na różnych fakturach przy użyciu różnych farb, rysowanie węglem, świecą, kredą, tworzenie konstrukcji przestrzennych, rzeźb z różnych materiałów i surowców wtórnych, wyklejanie, kolaże, wydrapywanie, decoupage, dekorowanie różnymi materiałami, lepienie z gliny, masy papierowej i solnej i wiele innych.
 
plastyka
 
Dzieci tworzą indywidualnie lub w grupie ucząc się współpracy.