Nauka czytania i pisania

Nasze przedszkolaki od najmłodszych lat poznają litery poprzez różne zabawy. Maleństwom wprowadzamy globalne czytanie. Zaczynają one rozpoznawać proste wyrazy. 4-latki i 5-latki poznają i zapamiętują kształty liter wielozmysłowo: poprzez dotyk liter o różnorodnej fakturze, pisanie na piasku, pisanie różnymi materiałami, wzrokowo, kreśląc kształty przy muzyce.
 
Bardzo chętnie głosują i sylabizują co ułatwia im na późniejszym etapie czytanie. Przygotowują ręce do pisania już od najmłodszych lat poprzez zabawy paluszkowe usprawniające małą motorykę, zajęcia plastyczne, różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne. Aktywnie słuchają bajek i opowiadań ćwicząc pamięć słuchową i poszerzając zakres skupienia uwagi. Ćwiczą pamięć w różnych zabawach oraz zapamiętując wierszyki i piosenki.