Czesne

W sprawie rekrutacji do Przedszkola prosimy o kontakt z Marią Staszczuk:
Tel: 501 257 747
Email: maria.przedszkole@gmail.com